English version
mudder

Tjänster och arbeten

KDMS utför anläggningsdykeri och marinentreprenader. Vi gör nybyggnation, underhåll och service kring faciliteter i och i anslutning till vatten. Vi utför entreprenader över hela Sverige och gör gärna en kostnadsfri offert. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

 • Inspektioner och besiktningar av broar, kajer och betongkonstruktioner i och i anslutning till vatten.

  Besiktningen innehåller statusbedömning av konstruktionen samt föreslagna åtgärder vid för anmärkningar. Vi utför även oförstörande provning under vatten vilket inkluderar ultraljudsinspektion, penetrant inspektion samt röntgen av stål konstruktioner. 

  Broinspektioner utförs enligt rådande regelverk i Sverige. Syftet med dessa är att klargöra broarnas fysiska och funktionella tillstånd samt att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder. Vår personal har genomgått Trafikverkets utbildning för broinspektion, Batman.

 • Besiktning och statusbedömning av samtliga strukturer i eller i anslutning till vatten.

  Våra medarbetare innehar utbildning för betong och stålstrukturer. Vi arbetar även med kunden för en eventuell åtgärdsplan eller underhållsprogram.

  I samarbete med Inspecta Sweden AB utför vi även oförstörande provning under vatten inom:

  • Ultraljud, tjockleksmätning samt statusbedömning av svets. Inneslutande defekter
  • MPI, yttre defekter såsom sprickbildningar.
  • Video och stillbilds besiktning.
 • Fartygsinspektion

  Inspektion av skrov och statusbedömning av fartyg. Tjockleksmätning av fartygskrov med ultraljud.

 • Fartygsreperationer

  Svetsarbeten vid skador på fartygsskrov.

 • Anläggningsdykeri

  Nybyggnation samt reparation av betong och stål konstruktioner i och i anslutning till vatten, formning, armering, undervattenssvets och gjutning. Detta innefattar exempelvis kajer, broar och bryggor. 

 • Schaktning under vatten

  Vi utför schaktning av sjökablar, sjöledningar för dricksvatten och avlopp, detta innefattar metoder som spolning, injektor sug samt mekanisk schaktning från pråm (grävmaskin).

 • Bogsering och läggning av kabel

  Bogseringar samt läggning av sjökabel och ledningar. 

 • Statusbedömning samt byte av katodiskt skydd.

  Byte av anoder i hamnar.