English version
tug

Projekt och referenser

Projekt Uppdragsgivare Plats Beskrivning
Renovering av kajbrygga Skanska Asfalt och Betong AB Klintemåla Reperation av två styck betongstöd samt kantbalk. Vattenbilning, armering, formning och gjutning stöd.
Brorenovering Skanska Asfalt och Betong AB Flatvarp Vattenbilning, formning, armering och gjutning av brostöd.
Brorenovering Skanska Asfalt och Betong AB Hasslö Formning, armering och gjutning av brostöd.
Brorenovering Skanska Asfalt och Betong AB Ronneby Formning, armering och gjutning av brostöd.
VA-ledning "Broheden-Grelsbyn" Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning Norr Överkalix kommun Sänkning av VA-ledning, arbete på och under metertjock is.
S1 Backbone Torsång Skanska Sverige AB Torsång Viktning och sänkning av skyddsrör över Dalälven, för fiberoptik kabel.
S1 Backbone Siljan Skanska Sverige AB Siljan Mekanisk muddring för skyddsrör samt 7,5 km sjöförläggning av fiberoptikkabel.
Dricksvattenledningar Insjön Grytnäs Gräv AB Insjön Viktning och sänkning och schaktning av skyddsrör till dricksvattenledningar.
Byggnanation av kaj Peab Anläggning AB Mörbylånga Hamn, Öland Nybyggnation av kaj. Formning, armering och gjutning av bottenplatta samt kajvägg.
Rivning av bottenluftare i 2st reningsbassänger Stora Enso Paper AB Nymölla Mill Nymölla Rivning av bottenluftare i två reningsbassänger (3 ton st) samt schakt av dammar inför installation av nya bottenluftare.